PL EN DE CZ

interklasa.gif

pierwiastek.png

mlody_technik.jpeg

pajacyk.gif

ztu_zwykle.jpeg

szkola_bez_przemocy.gif

naj_wygr_m.jpeg

5porcjiwarzyw.png

mam_6_lat_m.jpeg

kuratorium_baner.jpeg

malaria.jpeg

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
Znaleziono plików: 9303 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 16
 • Polityka prywatności
 • Rekrutacja dzieci do przedszkola
  ... Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w ...... aborowie   informuje, że od ...... a 14. ...... ane będą zapisy dzieci urodzonych w ...... atach 2010 - 2007 do oddziałów ...... KaRTĘ ZGŁOSZENIa można pobrać w sekretariacie ZSP przy ul. ...... Wiejskiej 5a oraz w oddziałach przedszkolnych: w Baborowie - ul. ...... Powstańców 62, ul. ...... Opawska 16, ul. ...... Krakowska 6 i w Sułkowie 86 oraz tutaj:  ...
 • Zapytanie cenowe - Wymiana pokrycia dachowego
  ... Zespół Szkolno -Przedszkolny w Baborowie w ramach rozeznania rynku zaprasza do ...... adania ofert na „Wymianę pokrycia ...... achowego w budynku położonym w Baborowie przy ...... akowskiej 6”   ...
 • Zaangażowani mali plastycy
  ... Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie już po raz drugi wzięli udział w ...... arodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych, ...... anizowanej co roku przez Szkołę Podstawową w ...... ach. ...... Po raz drugi też, z wystawy wróciliśmy z osiągnięciami. ...... Otóż szopka wykonana, pod moim kierunkiem, przez grupę ...... aangażowanych plastyków z klasy 4b ...... arolina Śliwińska, Dominika Grek, Tomasz Grela ...... Michał Hoffmann), zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych. ...... Praca Gabrieli Łaciok z klasy 1b Publicznego Gimnazjum uplasowała się na ...... III, natomiast ania Gębuś z kl. ...... a, za swoje bożonarodzeniowe dzieło oraz  ...... aulina Szincel z kl. ...... która przygotowała szopkę z mamą, otrzymały wyróżnienie. ...... Pracę konkursową przygotowała również Paulina Rzeźnik z kl. ...... naszego gimnazjum. ...... Wszystkie szopki były wykonane regulaminowo. ...... Każda z nich zawierała elementy tradycyjne, ale też w każdej indywidualnie ukryta została ...... agia i moc, które niesie z sobą Boże ...... arodzenie. ...... To miłe, że nowy rok rozpoczął się dla naszej szkoły od dobrych wiadomości. ...... Milsze jest natomiast to, że uczniowie tak chętnie podejmują się twórczych ...... ałań, nie tylko w celu zdobycia nagrody, ale ...... wszystkim w celu krzewienia tradycji i kultury. ...... Zaangażowanie w pracę oraz pomysłowość naszych młodych plastyków, oraz to, że ...... afią tworzeniu poświęcić tyle pozalekcyjnego ...... asu, zachwyca i wciąż zadziwia. ...... Nazwiska uczniów wyżej wymienionych pojawiały się już ...... raz w artykułach naszej lokalnej prasy, z powodu ich osiągnięć plastycznych. ...... Mam więc cichą, lecz niekrytą nadzieję, że ich zapał w praartystyczną nie ...... aśnie, a mój zachwyt natomiast z ich ...... i kreatywności będzie stale podsycany. ...... Nic bowiem większej satysfakcji nie daje nauczycielowi niż widok dzieci twórczo ...... apracowanych, wierzących w sens swoich działań ...... przy tym bardzo radosnych. ...... Z serca dziękuję rodzicom tych uczniów, którzy swoją postawą nie tylko ...... ają działania szkoły w zakresie rozwoju ...... ainteresowań i talentów, ale dają swym ...... dobry przykład, że „nauka i praca, w życiu się opłaca”. ...... Elżbieta Olejnik ...
 • Aktualności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie
 • Strona główna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie
  ... aktualności ...
 • Zespól Szkół w Baborowie - Archiwum
 • Dane adresowe
  ... Szkolno - Przedszkolny w Baborowie ul. ...... Wiejska 5a 48-120 Baborów Tel. ...... 077 4036950 e-mail: g_baborow@wodip. ...... sp_baborow@wodip. ...... zs_baborow@wodip. ...... strony Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie: http://www. ...... aborow. ...
 • Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Baborowie
  ... listopada w Zespole Szkół w Baborowie odbyły się Wojewódzkie ...... 88 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. ...... Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Opolski Kurator Oświaty ...... ash; p. ...... Leszek adam Zając, Starszy Wizytator Kuratorium – p. ...... Urszula Pączko, Burmistrz Kietrza – p. ...... Józef Matela, Burmistrz Głubczyc – p. ...... Kazimierz Jurkowski, Komendant Hufca ZHP Głubczyce – hm. ...... Ryszard Kańtoch, z-ca Komendanta Policji w Głubczycach – komisarz ...... Simon, w-ce Starosta Głubczyc – p. ...... Stanisław Preisner, Prezes Miejsko – Gminnego Zarządu ZKPR i BWP – p. ...... Stanisław Dziadura, członek Zarządu ZKPR i BWP-p. ...... Jan Pasierowski, Burmistrz Baborowa – p. ...... Eugeniusz Waga, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. ...... Jerzy Tomczyk, Dyrektor BS w Baborowie – p. ...... Teresa Demianowska, Dyrektor GZOKiS w Baborowie – p. ...... Bogumiła Czekańska, Kierownik OPS w Baborowie – p. ...... Urszula Szewczuk, Proboszcz Parafii w Baborowie– o. ...... Marek Pietrasik. ...... Uroczystość rozpoczęła msza św. ...... w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele Parafialnym. ...... Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyły się dalsze ...... Goście mogli obejrzeć piękną dekorację szkoły, prezentację multimedialną ...... azującą krzewienie tradycji patriotycznych w ...... aszej szkole, przygotowaną ekspozyję ...... ającą wydarzenia sprzed 88 lat oraz wystawę ...... prac plastycznych pt. ...... "Moja Ojczyzna". ...... Hymn państwowy, odśpiewany przez uczniów naszej szkoły ...... oficjalną część uroczystości. ...... Następnie Pani dyrektor Elżbieta Kielska przywitała przybyłych gości. ...... Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Miejsko – ...... Zarządu ZKPR i BWR – p. ...... Stanisław Dziadura, który następnie udekorował pana Jana Pasierowskiego ...... aką Zasłużonych dla Opolszczyzny. ...... Z okazji 60 lecia Harcerstwa na Ziemi Głubczyckiej Komenda Hufca przyznała ...... anu adamowi Leszkowi Zając Opolskiemu ...... atorowi Oświaty Lilijkę "Niezawodny ...... aciel". ...... Lilijka ta jest najwyższym uznaniem i podziękowaniem za okazaną pomoc ...... Hufca w Głubczycach. ...... Wręczenia Lilijki dokonali: przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa pan Kazimierz ...... wiceprzewodniczący pan Józef Matela oraz wiceprzewodniczący pan Eugeniusz Waga. ...... Podziękowanie w formie statuetki "Dar Serca" za pomoc i współpracę ...... azaną Hufcowi otrzymali pan Eugeniusz Waga i ...... an Jerzy Tomczyk. ...... Podziękowanie w formie symbolicznego "Uściusku ...... od harcerzy i kadry instruktorskiej za okazaną wrażliwość i troskę, oraz pomoc Hufcowi ...... ali z rąk Komendanta Hufca Głubczyce hm. ...... Ryszarda Kańtocha: pani Barbara Piotrowska, pani Elżbieta Kielska, pani Bogumiła Czekańska ...... az pan Władysław Janowicz. ...... Goście otrzymali tomiki twórczości uczniów, ...... alne wydanie gazetki szkolnej oraz prezentacje ...... alne dotyczące krzewienia patriotyzmu w naszej ...... Pani dyrektor Elżbieta Kielska wręczyła uczniom nagrody za najpiękniejsze ...... i sentencje o Ojczyźnie oraz prace plastyczne. ...... W części artystycznej uczniowie Szkoły Podstawowej i ...... azjum przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. ...... „Droga do niepodległości” ...... Kurator Oświaty pan adam Leszek Zając wręczył na ręce Pani Dyrektor oraz ...... Samorządów Uczniowskich obu szkół książki, które zasilą ...... bibliotek szkolnych oraz ozdobny tekst hymnu narodowego. ...... Po zakończeniu uroczystości pani Urszula Pączko i ...... an Leszek adam Zając rozmawiali z uczniami. ...
 • BOGACTWO DO DZIELENIA I CHWALENIA
  ... punktem tej wyjazdowej imprezy było zwiedzanie stalagmitowych jaskiń na Pomezi/Lipowej ...... azni. ...... Lekcja „w skałach” trwała 45minut. ...... Uczniowie poznali historię tej jaskini oraz charakterystykę form naciekowych z białego ...... armuru. ...... Zaciekawieni kształtami stalaktytów, stalagmitów i stalagnató ...... zadawali mnóstwo pytań przewodniczce pogłębiając w ten sposó ...... wiedzę o bogactwie naturalnym ziemi oraz znajomość języka czeskiego. ...... Kolejną atrakcją wycieczki była wyprawa do najnowocześniejszej, trzeciej co do wielkości w ...... elektrowni szczytowo – pompowej Dlouche Strane, wybudowaną w ...... Jeseniku nad Desnou. ...... Doskonałym wprowadzeniem do zwiedzenia tej budowli stał się film edukacyjny, ...... acute;ry wyjaśnił dzieciom historię elektrowni ...... az zasadę produkcji prądu za pomocą wody. ...... Nie sposób opisać wrażeń jakie wywarł na uczniach wjazd na szczyt góry w ...... obejrzenia zbiornika wodnego. ...... Przepiękny jesienny krajobraz roztaczający się na terytorium Jesenika, serpentynowa ...... a, siła wiatru na górze oraz widok ...... położonego na wysokości 1350m. ...... zbiornika, to widok, który wszystkich zdumiał i zachwycił. ...... Podczas wycieczki dzieci doskonaliły swoje umiejętności lingwistyczne, a ...... akże interpersonalne. ...... W czasie tego wyjazdu Czesi podzielili się z nami swoim ...... actwem. ...... Polska też ma się czym dzielić, dlatego 19 października br. ...... uczniowie z czeskiej szkoły przyjeżdżają do nas, by zobaczyć nasze „skarby”: ...... aków i Wieliczkę. ...... Wszyscy uczestnicy wycieczki zachowywali się bardzo kulturalnie, dlatego czeski ...... z podziwem pogratulował takiej grupy. ...... Dopełnieniem tego udanego dnia było głośne „dziękujemy! ...... wypowiedziane przez uczniów po powrocie do Baborowa. ...... To wspaniały akcent, bo KULTURa ZaCHOWaNIa TO TEŻ NaSZE BOGaCTWO ! ...... Elżbieta Olejnik ...
 • Jan Paweł II - wczoraj, dziś, na zawsze
  ... maja obchodziliśmy rocznicę urodzin Wielkiego ...... aka – Jana Paa II z tej ...... azji zorganizowano obchody Święta Szkoły, w ...... asie których Publicznej Szkole ...... awowej z filią w Tłustomostach nadano imię ...... ana Paa II. ...... swą obecnością uświetnili: burmistrz Baborowa p. ...... Eugeniusz Waga, przewodniczący Rady Miejskiej p. ...... Waldemar Kacprzak, proboszcz parafii o. ...... Marek Pietrasik, prezes ZUK p. ...... Ewa Kroczak, prezes Miejsko - Gminnego Zarządu ZKPR i BWP – p. ...... Stanisław Dziadura, członek Zarządu ZKPR i BWP – p. ...... Jan Pasierowski, kierownik OPS w Baborowie – p. ...... Urszula Szewczuk, w-ce przewodnicząca Rady Rodziców – p. ...... Sabina Mekitów. ...... W Kościele Parafialnym o godz. ...... 900 została odprawiona msza święta w intencji Jana Paa II. ...... Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej, a rozpoczęła się ...... aniem hymnu przez uczniów naszej szkoły. ...... Następnie pani dyrektor Elżbieta Kielska powitała gości. ...... aldemar Kacprzak odczytał uchwałę Rady ...... w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowejim. ...... Jana Paa II . ...... _ W części oficjalnej podsumowano także przebieg konkursu ...... Jan Paweł II – wczoraj, dziś, na zawsze ” przeprowadzonego na terenie ...... Konkurs obejmował recytację prozy i poezji Jana Paa II, prace pisemne na temat „ ...... współczesny człowiek żyje według nauk Jana Paa II ? ...... ”, wykonanie albumów, gazetki klasowej, prezentacji multimedialnej, a także ...... azanie się znajomością życiorysu ...... aka-Papieża. ...... Konkurs odbywał się w trzech grupach wiekowych: klasy I-III ...... IV-VI SP oraz I-III gimnazjum. ...... Nagrody wręczali: p. ...... Elżbieta Kielska , p. ...... Elżbieta Olejnik oraz p. ...... Mirosław Lewicki. ...... W drugiej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny pt. ...... „Karol z Wadowic, Wielki Jan Paweł II”. ...... W holu szkoły można było obejrzeć ekspozycję przybliżającą ...... ać Karola Wojtyły, prace plastyczne ...... acute;w oraz prezentacje multimedialne ...... atytułowane „Papież Pielgrzym”. ...
 • Podsumowanie VI edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim
  ... VI edycja Konkursu Wiedzy o Języku Polskim ...... akończyła się VI edycja Konkursu Wiedzy o ...... Polskim organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Uniwersytet Opolski, a Publiczne ...... azjum im. ...... Jana Paa II przy Zespole Szkół w Baborowie wzięło w nim udział 4. ...... raz. ...... stycznia odbył się konkurs drużyn klasowych. ...... Uczniowie wykazali się umiejętnością odmiany trudnych wyrazów, znajomością zasad ...... znaczenia związków frazeologicznych. ...... Stopień trudności zadań został zróżnicowany. ...... Drużyny, które zwyciężyły: - z klas pierwszych – kl. ...... I b - z klas drugich – kl. ...... II b - z klas trzecich – kl. ...... III a 27. ...... lutego przeprowadzony został test przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe ...... awców działające przy Instytucie ...... Wyniki: I miejsce - Marta Fitzoń – kl. ...... III a II miejsce - Katarzyna Piecha – kl. ...... III c III miejsce - Karolina Majchrzak – kl. ...... II c Karolina Pioruńska – kl. ...... III a Na podstawie wyników z poszczególnych etapów ...... etapu wojewódzkiego wytypowana została Marta Fitzoń i Katarzyna Piecha. ...... Marta zajęła V, a Kasia XII miejsce. ...
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Baborowie
 • XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
  ... Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji adama Mickiewicza i Józefa von ...... a „Dźwięk mię uderzył – nagle ...... ciało Jak ów kwiat polny, otoczony puchem, Prysło, zerwane ...... anioła podmuchem…” To ...... agment utworu adama Mickiewicza „ ...... Ten wiersz jak i również „Wspomnienie młodości” ...... acute;zefa von Eichendorffa recytowała ...... a Publicznego Gimnazjum w Baborowie – ...... atarzyna Piecha – na XVI Międzyszkolnym ...... Recytatorskim Poezji adama Mickiewicza i Józefa von Eichendorffa. ...... Konkurs ten zorganizował Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej oraz ...... a II Liceum Ogólnokształcącego im. ...... a. ...... Mickiewicza w Raciborzu, a odbył się 9. ...... Kasia zajęła III miejsce. ...... Nasze Gimnazjum reprezentowały również Katarzyna Żurkowska i Emilia ...... Dziewczęta zostały wyłonione do konkursu w Raciborzu w ...... arciu o eliminacje przeprowadzone na etapie ...... Pomimo ferii, przygotowały się starannie pod opieką p. ...... Barbary Piotrowskiej. ...... Uczennice pokazały, że lubią poezję, rozumieją ją, potrafią ...... ać. ...... Uczestniczyły w wielu uroczystościach, spektaklach przygotowywanych przez zespół ...... atralny. ...... Stanowią przykład, że dzięki sumiennej i wytrwałej pracy ...... a osiągnąć sukces, spełnić marzenia. ...
 • Wieczór z poezją ks. Jana Twardowskiego
  ... płacz w liście nie pisz że los ciebie kopnął ...... ma sytuacji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno ...... popatrz spadają z obłoków małe wiekie nieszczęścia potrzebne do szczęścia ...... a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju i zapomnij że jesteś gdy mówisz że ...... asz" To drugi utwór, obok ...... się", należący do najbardziej znanych z twórczości ks. ...... Jana Twardowskiego. ...... Jego utwory czytają dzieci i dorośli. ...... Prostym językiem opowiada o przyrodzie, miłości, wierze i pisaniu ...... Jana są popularne nie tylko w kraju, ale również za granicą. ...... Życie i twórczość ks. ...... ardowskiego przybliżył nam zespół ...... atralny Zespołu Szkół w Baborowie ...... adzony przez p. ...... Barbarę Piotrowską. ...... "Wieczór z poezją ks. ...... Jana Twardowskiego" odbył się 10. ...... grudnia 2006r. ...... w sali widowiskowej przy ul. ...... Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Baborowa - p. ...... Eugeniusz Waga, kierownik OPS w Baborowie - p. ...... Urszula Szewczuk, Kierownik Biblioteki Miejskiej - p. ...... Ewa Ratuś,Proboszcz Parafii w Baborowie - o. ...... Marek Pietrasik, pani Teresa Warunek, pan Edmund Rzeźnik, Radni Baborowa - p. ...... Jadwiga Kowalczykowska, p. ...... Jan Jasion, p. ...... Mieczysław Hończak, p. ...... Bronisław Kanas. ...... Scenariusz spotkania przygotowała p. ...... Barbara Piotrowska. ...... Recytacji wierszy towarzyszyłaprezentacja multimedialna opracowana przez p. ...... Barbarę Piotrowską i p. ...... Ryszarda Ratusia. ...... Piosenki Marka Grechuty we własnej interpretacji przedstawiła Sabina Pałac ...... az Zespół wokalny "akcent". ...... Opiekunem wokalistki oraz zespołu jest p. ...... Marek Czechowicz. ...... Spotkanie upamiętnił p. ...... Ryszard Ratuś. ...... Zdjęcia przez niego wykonane mamy możliwość oglądać na poniższej podstronie. ...... PaniDyrektor Elżbieta Kielska i p. ...... Eugeniusz Waga podziękowali nauczycielom, a młodzieży wręczyli słodycze. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  chroniona  ok  a  s  test  katalog  bip  firm  f
Święto Niepodległości 2012IMG_3435_1.jpeg
Zobacz wszystkie filmy